Ochrana osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas provozovateli YES & YES studio s.r.o., se sídlem – Slunečná 782, Votice, 259 01, IČ: 07360991, DIČ: CZ 07360991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (C 299806)  (dále jen “Správce”), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
 • e-mail 
 • jméno
 • příjmení
 • fakturační adresa
 • telefon
 1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zpracovávání objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.